Počet záznamů: 1

A Five-Center Redox System: Molecular Coupling of Two Noninnocent Imino-o-benzoquinonato-Ruthenium Functions through a .pi. Acceptor Bridge

 1. 1.
  0332438 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Das, A. K. - Sarkar, B. - Fiedler, Jan - Záliš, Stanislav - Hartenbach, I. - Strobel, S. - Lahiri, G. K. - Kaim, W.
  A Five-Center Redox System: Molecular Coupling of Two Noninnocent Imino-o-benzoquinonato-Ruthenium Functions through a .pi. Acceptor Bridge.
  [Redox systém s pěti centry: Molekulární spřažení dvou redox aktivních Imino-o-benzochinon-rutheniových funkcí pomocí .pi. akceptorového můstku.]
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 131, č. 25 (2009), s. 8895-8902 ISSN 0002-7863
  Grant CEP: GA MŠk OC 139; GA AV ČR KAN100400702; GA MŠk OC09043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: transition metal complexes * Creuze-Taube ion * quinone related ligands
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 8.580, rok: 2009

  Combining the concepts of noninnocent behavior of metal/ligand entities and the coupling of redox-active moieties via an electronically mediating bridge led to the synthesis and the structural, electrochemical, and spectroscopic characterization of [Cl(Q)Ru(mu-tppz)Ru(Q)Cl](n) where Q(o) is 4,6-di-tert-butyl-N-phenyl-o-iminobenzoquinone and tppz(o) is 2,3,5,6-tetrakis(2-pyridyl)pyrazine, the available oxidation states being Ru-II,Ru-III,Ru-IV, Q(o,center dot-,2-), and tppz(o,center dot-,2-). One-electron transfer steps between the n = (2-) and (4+) states were studied by cyclic voltammetry and by EPR, UV-vis-NIR spectroelectrochemistry for the structurally characterized anti isomer of [Cl(Q)Ru(mu-tppz)Ru(Q)Cl](PF6)(2), 2(PF6)(2), the only configuration obtained...

  Kombinace redox - aktivních komponent propojených pomocí elektronicky interagujícího můstku vedla k syntéze a strukturní, elektrochemické a spektroskopické charakterizaci [Cl(Q)Ru(mu-tppz)Ru(Q)Cl]n, kde Qo je 4,6-di-tert-butyl-N-phenyl-o-iminobenzochinon a tppzo je 2,3,5,6-tetrakis(2-pyridyl)pyrazin. Možné oxidační stavy komponent jsou RuII,III,IV, Qo,•-,2- and tppz0,•-,2-. Jednoelektronové produkty mezi stavy n = (2-) and (4+) byly studovány cyclickou voltametrií, EPR, a UV-vis-NIR spektroelektrochemií pro strukturně charakterizovaný isomer [Cl(Q)Ru(mu-tppz)Ru(Q)Cl](PF6)2, 1(PF6)2. DFT výpočty potvrdily Ru-Cl charakter HOMO a LUMO převážně lokalizovaný na iminochinonu a popsaly možné orbitální interakce mezi pěti redox aktivními složkami v tomto nově připraveném komplexu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177698