Počet záznamů: 1

Numerical analysis of crack tip stress field for wedge splitting geometry

 1. 1.
  0332436 - UFM-A 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Seitl, Stanislav - Veselý, V. - Řoutil, L.
  Numerical analysis of crack tip stress field for wedge splitting geometry.
  [Numerická analýza pole napětí okolo vrcholu trhliny pro wedge splitting geometrii.]
  Applied mechanics 2009. Bratislava: FX, s.r.o., 2009 - (Jančo, R.), s. 270-278. ISBN 978-80-89313-33-4.
  [Applied Mechanics 2009. Smolenice (SK), 06.04.2009-08.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB200410901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: fracture * cementitious composites * wedge splitting test * compact tension test * K-factor * T-stress * numerical analysis
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  A numerical analysis of the crack tip stress field in the wedge splitting test (WST) specimens creates the main scope of the paper. The finite element calculations of fracture parameters for WST on cube and cylinder shaped bodies are presented. The singular stress field is characterized by two-parameter linear elastic fracture mechanics. The results for WST geometries are compared with results for compact tension (CT) specimens from ASTM standard for classical and round geometry.

  Numerická analýza pole napětí v tělese pro wedge splitting test tvoří hlavní část příspěvku. Jsou presentovány s využitím metody konečných prvků získané lomové parametry pro krychlový a rotační tvar tělesa. Singulární pole napětí je charakterizované pomocí dvouparametrové lomové mechaniky (Součinitel intensity napětí a T-napětí). Numericky obdržená data jsou porovnána s daty dostupnými pro běžě používaná tělesa pro excentrický tah.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177696