Počet záznamů: 1

Utwory wczesnokredowego basenu protoślaskiego w polsko - czeskich Karpatach fliszowych

 1. 1.
  0332432 - UGN-S 2010 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
  Waśkowska, A. - Golonka, J. - Strzeboński, P. - Krobicki, M. - Vašíček, Zdeněk - Skupien, P.
  Utwory wczesnokredowego basenu protoślaskiego w polsko - czeskich Karpatach fliszowych.
  [Early Cretaceous deposits of the proto - Silesian Basin in Polish - Czech Flysch Carpathians.]
  Geologia 2008. Roč. 35, 2/1 (2009), s. 39-47 ISSN 0138-0974
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA205/07/1365
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Flysch Carpathians * Proto - Silesian Basin * basin deposits
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  We wcezsnej kredzie, w obrebie Tetydy alpejskiej, funkcjonowal juz dobrze rowiniety basen protosślaski (Seweryńsko - Moldawidzki). Zbiornik protoślaski jako niepodzielony basen funkcjonoval do późnej kredy, czyli do czasu gruntownej reorganizacji, podczas której bardzo rozszerzony juz basen ulegl rozczlonkowaniu na kilka basenów czastkowych.

  The Proto - Silesian Basin was well developed within the Alpine Tethys during the Late Jurassic period and existed as undivided entity until the significant Late Cretaceous reorganization. The deposits within this basin were incorporated into different structural units. The calbiturbiditic Cieszyn Limestone Tormation is the oldest Cretaceous flischoidal sequence in the Proto - Silesian Basin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177694