Počet záznamů: 1

Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska)

 1. 1.
  0332418 - UGN-S 2010 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
  Waśkowska, A. - Golonka, J. - Strzeboński, P. - Krobicki, M. - Vašíček, Zdeněk - Skupien, P.
  Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska).
  [Veřovice Formation deposits during Early Cretaceous sedimentological regimes in the western part of the proto - Silesian Basin (Moravia, Czech Republic).]
  Geologia 2008. Roč. 35, 2/1 (2009), s. 31-38 ISSN 0138-0974
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Outer Western Carpathians * Veřovice Formation * proto - Silesian Basin
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Najdalej wysuniete na zachód stanowiska wierzowskiej w Karpatach zewnetrznych (fliszowych), znajdudja sie we wschodniej czésci Czech. Formacja ta wystepuje na Morawach w rejonie miast: Jasenice, Hodslavice, Veřovice, Bordovice, Trojanovice, Kunčice, Čeladná i Malenovice.

  Sedimentological development of the Veřovice Formation (Czech Moravia) is presented, according to Early Cretaceous geotectonic - eustatic changes in the proto - Silesian Basin. Those processes were a consequence of a gradual rebuilding the architecture of the Alpine - Carpathian realm. The geological events well correspond with the global sequence stratigraphy.

  Je předložen sedimentologický vývoj veřovického souvrství na základě raně křídových geotektonicko - eustatických změn v protoslezské pánvi. Tyto procesy byly důsledkem postupného alpsko - karpatského sedimentačního prostoru. Geologické události dobře korespondují s globální sekvenční stratigrafií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177683