Počet záznamů: 1

Creep compliance of a time-dependent material derived from instrumented microindentation

 1. 1.
  0332417 - UTAM-F 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Minster, Jiří - Bláhová, O. - Lukeš, J. - Němeček, J.
  Creep compliance of a time-dependent material derived from instrumented microindentation.
  [Creepová poddajnost rheonomního materiálu odvozená z mikroindentačních měření.]
  Danubia-Adria 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Leoben: Montanuniveritat Leoben, Austria, 2009 - (Eichlseder, W.), s. 151-152. ISBN 978-3-902544-02-5.
  [Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics /26/. Leoben (AT), 23.09.2009-26.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200710801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: viscoelastic compliance * microindentation * ageing
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The paper compares the short-term histories of viscoelastic compliance derived for two conditions of a common viscoelastic material (aged and rejuvenated), with the application of three different types of monotonic loading during microindentation. The results derived from microindentation data are compared with values of standard macro creep tests. The goal of the study is to assess the potential of this approach.

  V článku jsou porovnány krátkodobé historie vazkopružné poddajnosti odvozené pro dva stavy běžného vazkopružného materiálu (v přirozeném stavu po výrobě a po fyzikálně-chemickém stárnutí)s použitím tří různých způsobů monotonního zatížení v průběhu mikroindentace. Výsledky získané z mikroindentačních dat jsou porovnány s hodnotani získanými ze standardních creepových makro zkoušek. Cílem studie je zhodnotit možnosti tohoto postupu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177682