Počet záznamů: 1

Význam instituce waqfu pro společnost osmanského Damašku

 1. 1.
  0332375 - OU-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Význam instituce waqfu pro společnost osmanského Damašku.
  [The significance of waqf for the society of Ottoman Damascus.]
  Nový Orient. Roč. 64, č. 3 (2009), s. 28-32 ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * Ottoman history * Damascus
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato studie sleduje waqf madrasy az-Záhiríja v biografickém slovníku damašského učence Nadžmuddína al-Ghazzího Lutf as-samar wa qutf ath-thamar. Konfrontací technických informací o waqfu z nadační listiny s informacemi obsaženými v biografiích vzniká poněkud odlišný obrázek o sociálním významu madrasy než ten, který je obvykle vykreslován s pomocí metodologií evropských institucionálních dějin. V biografickém slovníku není madrasa zdaleka vylíčena jako vzdělávací instituce. Tento skutečnost vyžaduje, aby byl její sociální význam přehodnocen, a to nejen v kontextu osmanského Damašku, ale rovněž v rámci jiných muslimských společností.

  The article traces the history of the waqf of Madrasa az-Zāhirīya as depicted in Najmuddīn al-Ghazzī`s biographic dictionary of Damascene scholars Lutf as-samar wa qutf ath-thamar. Confronting the technical information on the waqf from the foundation deed (waqfīya) with the information contained in biographies reveals a rather different picture of madrasa`s social significance than that usually depicted in terms of European institutional methodologies. In the biographic dictionary there is hardly any space for the madrasa as an educational institution. This only fact requires a reappraisal of its significance not only for Ottoman Damascus environs but for Muslim societies in general.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177655