Počet záznamů: 1

Pro ňákou za tři dny trvající veselost dáme ďáblu sobě milý oči vyloupati? Masopust pohledem raně novověkých kazatelů

 1. 1.
  0332369 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havelka, Tomáš
  Pro ňákou za tři dny trvající veselost dáme ďáblu sobě milý oči vyloupati? Masopust pohledem raně novověkých kazatelů.
  [Shall We Really Hand In our Eyes to the Devil for three Days of Fun? Shrovetide in point of view of Early Modern preachers.]
  Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009 - (Hanzová, B.; Sichálek, J.; Lehečka, B.), s. 141-162. ISBN 978-80-85778-65-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Shrovetide * Carnival * Sermon
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek se zaměřuje na prudce odmítavé postoje raně novověkých kazatelů k masopustu. Na základě excerpce biblické perikopy rozvíjeli kazatelé tří základní motivy: slepce, druhé křižování Krista a bláznivost.

  The Article aims to description of strictly rejecting attitudes of Early Modern preachers against Shrovetide. On the basis of excerption of biblical pericope, preachers elaborates three main motifs: the Blind, the Second Crucifixion of Christ and the Foolishness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177650