Počet záznamů: 1

Život v severních Čechách v letech 1945-1989 ve vzpomínkách příslušníků dělnických profesí a inteligence (na příkladu okresu Chomutov a jeho nejbližšího okolí)

 1. 1.
  0332364 - USD-C 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Doskočil, Zdeněk
  Život v severních Čechách v letech 1945-1989 ve vzpomínkách příslušníků dělnických profesí a inteligence (na příkladu okresu Chomutov a jeho nejbližšího okolí).
  [Life in northern Bohemia in the years 1945-1989 in the memories of workers and inteligentsia (on case of Chomutov district and its vicinity).]
  Obyčejní lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009 - (Vaněk, M.), s. 25-96. ISBN 978-80-200-1791-8
  Grant CEP: GA ČR GA409/06/0878
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: northern Bohemia * workers * intelligentsia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Zdeněk Doskočil se ve svém příspěvku zabývá různými aspekty života v severních Čechách, konkrétně jednoho z okresů severočeské hnědouhelné pánve, na základě vzpomínek příslušníků dělnických profesí a inteligence, kteří v daném regionu strávili převážnou část svého života. Svou pozornost přitom soustřeďuje k několika dílčím tématům: Sleduje, za jakých okolností se narátoři, případně jejich rodiče, dostali na Chomutovsko a jak se sžívali s novým prostředím. Zkoumá, jak s odstupem let dotazovaní hodnotí odsun původního německého obyvatelstva, které de facto nahradili. Dále si všímá, jak v průběhu desetiletí vnímali razantní proměnu vzhledu sídel a krajiny, v níž po léta žili a jak na ně působil zhoršující se stav životního prostředí a neutěšená ekologická situace v dané oblasti.

  In his essay author describes various aspects of living in Northern Bohemia on the basis of memories of people who spent the majority of their lives there. He is interested in what led the narrators or their parents to move to the Chomutov region, how they got accustomed to the new environment and their opinion on the expulsion of the original German population whom they practically replaced. He also remarks on the reaction of the inhabitants of this region to the pollution and extensive ecological damage.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177647