Počet záznamů: 1

The Concept of General Theory of Action after Parsons

 1. 1.
  0332356 - FLU-F 2010 RIV GR eng J - Článek v odborném periodiku
  Balon, Jan
  The Concept of General Theory of Action after Parsons.
  [Koncept obecné teorie jednání po Parsonsovi.]
  Philosophical Inquiry. Roč. 31, č. 3 (2009), s. 11-26 ISSN 1105-235X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: action * structure * theory
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  This article focuses on the development of sociological theory of action. It analyzes key theories of action and pays special attention to the problems of theory construction in social sciences.

  Tento článek se zaměřuje na vývoj sociologické teorie jednáni. Analyzuje klíčové teorie jednání a speciálně se zaměřuje na problémy konstrukce teorií v sociálních vědách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177642