Počet záznamů: 1

Caractérisation spatio-temporelle d'un laser XUV injecté

 1. 1.
  0332330 - FZU-D 2010 RIV FR fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Goddet, J.P. - Sebban, S. - Guilbaud, O. - Maynard, G. - Cros, B. - Gautier, J. - Zeitoun, P. - Valentin, C. - Tissandier, F. - Marchenko, T. - Lambert, G. - Benredjem, D. - Boudaa, A. - Klisnick, A. - Ros, D. - Kazamias, S. - Cassou, K. - Habib, J. - Jamelot, G. - Lagron, J.C. - Joyeux, D. - De Rossi, S. - Phalippou, D. - Delmotte, F. - Ravet, M.F. - Calisti, A. - Mocek, Tomáš - Kozlová, Michaela - Jakubczak, Krzysztof
  Caractérisation spatio-temporelle d'un laser XUV injecté.
  [Spatio-temporal characterization of an injected XUV laser.]
  UVX 2008: 9th Colloquium on Coherent and Incoherent UV, VUV, and X Sources: Applications and Recent Developments. Les Ulis cedex A: EDP, 2009 - (Jacquemot, S.; Klisnick, A.; Ruchon, T.), s. 51-56. ISBN 978-2-7598-0462-7.
  [Colloquium on Coherent and Incoherent UV, VUV, and X Sources /9./. Dourdan (FR), 07.09.2008-10.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GC202/07/J008
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) M100100911
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: x-ray laser * seeding * optical field ionization * spatial filtering * wavefront aberrations
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://dx.doi.org/10.1051/uvx/2009009

  Depuis la démonstration expérimentale au LOA en 2004, d'un laser XUV (OFI) injecté par un faisceau d'harmoniques d'ordres élevés, de nouveaux résultats sur la caractérisation de cette source XUV ont récemment été obtenus. En effet, grâce au filtrage spatial des harmoniques par le milieu amplificateur, l'harmonique amplifié à 32.8 nm nous montre un profil spatiale gaussien avec une divergence de 0.67 mrad. La variation du front d'onde a été mesurée avec un senseur de front d'onde de type Hartmann et donne une valeur de λ/17 rms. Ce qui démontre que ce laser à 32.8 nm est limitée par la diffraction. La mesure de la cohérence temporelle donne un δλ/Λ égal à 10-5 correspondant à une durée d'impulsion de l'ordre de 5 ps.

  Since the first experimental demonstration of seeded OFI XUV laser at LOA in 2004, new results on the characterization of the XUV source have recently been obtained. Indeed, through the spatial filtering of harmonics in the amplifier medium, amplified harmonic at 32.8 nm shows a Gaussian profile with a divergence of 0.67 mrad. The variation of the wave front was measured with wavefront sensor giving value of 17 rms. It demonstrates that this laser is limited only by diffraction. Measurement of temporal coherence gives 10-5 corresponding to a pulse duration of about 5 ps.

  V návaznosti na první experimentální demonstraci OFI XUV laseru v injekčním módu na LOA v roce 2004, byly nedávno získány nové výsledky na téma charakterizace tohoto zdroje. Díky prostorové filtraci harmonických frekvencí v plazmatickém zesilovači, bylo dosaženo generace Gaussovského svazku na 32,8 nm s divergencí 0,67 mrad. Měřené poškození kvality fázového čela vlny je na úrovni 17 rms. To naznačuje, že tento laser je omezen pouze difrakcí. Měření časové koherence dává 10-5, což odpovídá impulsu cca. 5 ps.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177622