Počet záznamů: 1

The effect of genome size on detailed species traits within closely related species of the same habitat

 1. 1.
  0332324 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Münzbergová, Zuzana
  The effect of genome size on detailed species traits within closely related species of the same habitat.
  [Vliv velikosti genomu na detainí druhové vlastnosti v rámci blízce příbuzných druhů ze stejného stanoviště.]
  Botanical Journal of the Linnean Society. Roč. 160, č. 3 (2009), s. 290-298 ISSN 0024-4074
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600050623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: nuclear-DNA content * seed size * phylogenetic correction
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.984, rok: 2009

  In spite of the large number of studies on genome size, studies comparing genome size and growth-related traits across a wider range of species from the same habitat, taking into account species phylogeny, are largely missing. I estimated the relationship between genome size and different seed and seedling traits in perennial herbs occurring in dry calcareous grasslands. The paper provides novel knowledge on the relationship between speices traits and genome size.

  Navzdory velkému množství článků o vztahu velikosti genomu a vlastností druhů, data využívající druhy ze stejného stanoviště a se zahrnutím fylogeneze druhů téměř neexistují. Článek ukazuje vliv velikosti genomu na druhové vlastnosti v rámci párů blízce příbuzných druhů suchých trávníků. Tím přináší unikátní poznatky o vztahu velikosti genomu a druhových vlastností.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177617