Počet záznamů: 1

Mesoporous Silica-Alumina as Support for Pt and Pt-Mo Sulfide Catalysts; Effect of Pt Loading on Activity and Selectivity in HDS and HDN of Model Compounds

 1. 1.
  0332258 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gulková, Daniela - Yoshimura, Y. - Vít, Zdeněk
  Mesoporous Silica-Alumina as Support for Pt and Pt-Mo Sulfide Catalysts; Effect of Pt Loading on Activity and Selectivity in HDS and HDN of Model Compounds.
  [Mesoporézní silika-alumina jako nosič sulfidických Pt a Pt-Mo katalyzátorů; vliv množství Pt na aktivitu a selektivitu v HDS a HDN modelových sloučenin.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 87, 3-4 (2009), s. 171-180 ISSN 0926-3373
  Grant CEP: GA ČR GA104/06/0870
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: platinum * hydrodesulfurization * msa
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 5.252, rok: 2009

  Mesoporous silica-alumina (MSA) was studied as carrier for Pt and Pt-Mo sulfide catalysts of varying Pt loadings up to 2.3 % Pt. They were characterized by N2 and H2 sorption, TEM, TPR and by activity in HDS of thiophene and HDN of pyridine. The addition of Pt to sulfided Mo/MSA led to synergy in HDS and HDN with optimal Pt content close to 0.5 %. Generally, the Pt-Mo/MSA catalysts showed lower HDS and much higher HDN activities as compared to CoMo and NiMo/Al2O3.

  Mesoporézní silika-alumina (MSA) byla studována jako nosič sulfidických Pt a Pt-Mo katalyzátorů s proměnným množstvím Pt do 2.3 %. Ty byly charakterizovány sorpcí N2, H2, TEM, TPR a aktivitou v HDS thiofenu a HDN pyridinu. Přídavek Pt k sulfidovanému Mo/MSA vedl k synergismu v HDS a HDN s optimálním obsahem Pt asi 0.5 %. Obecně, katalyzátory Pt-Mo/MSA byly méně aktivní v HDS a mnohem více v HDN ve srovnání s CoMo and NiMo/Al2O3.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177572