Počet záznamů: 1

Morava a Slezsko v politicko-náboženských vizích a proroctvích českých exulantů

 1. 1.
  0332257 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Urbánek, Vladimír
  Morava a Slezsko v politicko-náboženských vizích a proroctvích českých exulantů.
  [Moravia and Silesia in the political and religious visions and prophecies of the Czech exiles.]
  Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. Praha: Casablanca, 2009 - (Bobková, L.; Konvičná, J.), s. 613-625. Korunní země v dějinách českého státu, 4. ISBN 978-80-903756-9-7
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA800090802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: early modern religious life * prophecies and visions * J. A. Comenius * M. Drabík
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie se zabývá problematikou proroctví a zjevení a rolí, již tento fenomén hrál v náboženském životě raného novověku. Analyzována jsou zejména zjevení a proroctví Mikuláše Drabíka, jednoho ze tří "nových proroků", jejichž vize v celoevropském měřítku zpopularizoval svými vydáními Jan Amos Komenský. Výklad se zaměřuje na profétické texty v kontextu nábožensko-politické propagandy pobělohorského exilu a soustřeďuje se na představy ohledně budoucího nábožensko-politického uspořádání vedlejších zemí Koruny české.

  The study deals with prophecies and visions and the role they played in early modern religious life. The analysis focuses on the visions and prophecies of Mikuláš Drabík, one of the three "new prophets" whose visions were publicized among European learned audience by Jan Amos Comenius. These prophetic texts are discussed in the context of the religious and political propaganda of the post-White-Mountain exiles, especially as regards the images of the future political and religious arrangments in Moravia and Silesia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177571