Počet záznamů: 1

The Effect of Nickel on the Component State and HDS Activity of Alumina-supported Heteropolytungstates

 1. 1.
  0332253 - UCHP-M 2010 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Palcheva, R. - Spojakina, A.A. - Tyuliev, G. - Jirátová, Květa - Petrov, L.
  The Effect of Nickel on the Component State and HDS Activity of Alumina-supported Heteropolytungstates.
  [Vliv niklu na strukturu a HDS aktivitu heteropolywolframátů nanesených na aluminu.]
  Kinetics and Catalysis. Roč. 48, č. 6 (2009), s. 847-852 ISSN 0023-1584
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: catalysts * tungsten * hydrodesulphurization
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.691, rok: 2009

  Hydrotreating Ni heteropolytungstate catalysts have been prepared by impregnation of gamma alumina with solutions of H3PW12O40 acid and its Ni salt.It is shown that the initial heteropolyanion, its lacunary analog, and nickel substituted heteropolyanion are present on the surface due to interaction between the active component and alumina. The mixed NiWS phase formed after sulfidation determines the HDS activity of the catalysts.

  Odsiřovací NiW katalyzátory byly připraveny impregnací aluminy roztoky H3PW12O40 a její Ni soli. bylo zjištěno, že původní heteropolyaninon, jeho lacunar analog, a niklem substituovaný heteropolyanion jsou přítomny na povrchu v důsledku interakce aktivní komponenty a aluminy. Směsná NiWS fáze vytvořená sulfidací určuje odsiřovací aktivitu katalyzátorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177567