Počet záznamů: 1

Geometry and Raman spectrum of isoindigo

 1. 1.
  0332219 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Luňák, S. Jr. - Frumarová, Božena - Horáková, P.
  Geometry and Raman spectrum of isoindigo.
  [Geometrie a Ramanova Spektra isoindiga.]
  Chemical Physics Letters. Roč. 477, 1-3 (2009), s. 116-121 ISSN 0009-2614
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: isoindigo
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.291, rok: 2009

  Geometry and vibrational modes of isoindigo in a solid state were studied by Raman spectroscopy, supported by DFT calculations of an isolated molecule.

  Geometrie a vibrační mody isoindiga v pevném stavu byly studovány Ramanovou spektroskopii s pomocí DFT výpočtů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005540