Počet záznamů: 1

Spectroscopy of infrared transitions of Pr3+ ions in Ga-Ge-Sb-Se glasses

 1. 1.
  0332217 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šourková, P. - Frumarová, Božena - Frumar, M. - Němec, P. - Kincl, Miloslav - Nazabal, V. - Moizan, V. - Doualan, J. L. - Moncorgé, R.
  Spectroscopy of infrared transitions of Pr3+ ions in Ga-Ge-Sb-Se glasses.
  [Spektroskopie elektronových přechodů Pr3+ iontů v Ga-Ge-Sb-Se sklech v infračervené oblasti.]
  Journal of Luminescence. Roč. 129, č. 10 (2009), s. 1148-1153 ISSN 0022-2313
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: rare-earth ions
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  Optical properties of chalcogenide glasses of the system Ge-Ga-Sb-Se doped by Pr3+ ions were studied. The Judd-Ofelt parameters of Pr3+ ions in studied glasses were determined and discussed

  Byly studovány optické vlastnosti chalkogenidových skel systému Ge-Ga-Sb-Se dotovaných Pr3+ ionty. Byly stanoveny a diskutovány Judd-Ofeltovy parametry Pr3+ iontů ve studovaných sklech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177540