Počet záznamů: 1

Spectroscopic diagnostics of plasma interaction with an external oscillatory field

 1. 1.
  0332216 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sauvan, P. - Dalimier, E. - Oks, E. - Renner, Oldřich - Weber, S. - Riconda, C.
  Spectroscopic diagnostics of plasma interaction with an external oscillatory field.
  [Spektroskopická diagnostika interakce plazmatu s externími oscilujícími poli.]
  Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics. Roč. 42, č. 19 (2009), 195001/1-195001/13 ISSN 0953-4075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: laser-produced plasma * x-ray spectroscopy * atomic processes in plasmas * plasma simulations * plasma diagnostics
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.910, rok: 2009

  The paper presents an advanced analysis of the experimentally observed Al Heβ emission from aluminium plasma subjected to the strong single-frequency electric field introduced by temporally correlated ps-laser beam. The paper has established a link between two research communities: the one dealing with laser–plasma interactions and the other one dealing with atomic processes in plasmas.

  Článek analyzuje experimentálně pozorovanou emisi Al Heβ z hliníkového plazmatu vystaveného silnému jednofrekvenčnímu elektrickému poli, které bylo do plazmatu vneseno časově korelovaným pikosekundovým laserovým svazkem. Článek vytváří vazbu mezi dvěma vědeckými obory zabývajícími se interakcimi a atomovými procesy v laserovém plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177539