Počet záznamů: 1

Structure and optical properties of chalcohalide glasses doped with Pr3+ and Yb3 ions

 1. 1.
  0332212 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Frumarová, Božena - Frumar, M. - Oswald, Jiří - Kincl, Miloslav - Vlček, Milan
  Structure and optical properties of chalcohalide glasses doped with Pr3+ and Yb3 ions.
  [Struktura a optické vlastnosti chalkohalogenidových skel dotovaných Pr3+ a Yb3+ ionty.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 37-42 (2009), s. 1865-1868 ISSN 0022-3093
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: chalcogenide glasses
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  Glasses of systems 100-y((GeS2)80(Sb2S3)20-x(PbI2)x)yPr2S3, x=0; 2; 5, 8; y=0; 0.01; 0.1; 0.5 and 99.9-z((GeS2)80(Sb2S3)18(PbI2)2)0.1Pr2S3zYb2S3, z=0.05; 0.1; 0.15) were synthesized in high purity. Their thermal and optical properties were studied. Strong luminescence band with maximum near 1340 nm (electron transition 1G4 – 3H5) was found in Pr2S3 doped glasses. The intensity of this band was rising with doping by Yb3+ ions.

  Skla o složení 100-y((GeS2)80(Sb2S3)20-x(PbI2)x)yPr2S3, x=0; 2; 5, 8; y=0; 0.01; 0.1; 0.5 and 99.9-z((GeS2)80(Sb2S3)18(PbI2)2)0.1Pr2S3zYb2S3, z=0.05; 0.1; 0.15) byla syntetizována ve vysoké čistotě. U skel dotovaných Pr3+ ionty byl pozorován silný emisní pás (elektronový přechod 1G4 – 3H5) v oblasti 1340 nm.Intensita tohoto pásu se zvyšovala dotací Yb3+ iontu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177535