Počet záznamů: 1

Spatial decisions and cognitive strategies of monkeys and humans based on abstract spatial stimuli in rotation test

 1. 1.
  0332208 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nekovářová, Tereza - Nedvídek, Jan - Klement, Daniel - Bureš, Jan
  Spatial decisions and cognitive strategies of monkeys and humans based on abstract spatial stimuli in rotation test.
  [Prostorové volby a kognitivní strategie založené na abstraktních prostorových stimulech v rotačním testu: srovnání primátů a lidí.]
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 136, č. 36 (2009), s. 15478-15482 ISSN 0027-8424
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA AV ČR KJB500110704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spatial cognition * geometry of space * mental rotations
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 9.432, rok: 2009

  We studied the ability of monkeys to decode abstract spatial information provided in one spatial frame (computer screen) and to perform spatial choices in another spatial frame (touch panel separated from the screen). We analyzed whether they perceived the stimuli as ‘‘spatial’’ or ‘‘nonspatial,’’ and which cues they used to decode them. We compared humans to monkeys in a similar test to find out which cognitive strategy they used and whether they perceive spatial stimuli in the same way

  Studovali jsme schopnost makaků orientovat se v reálném prostoru na základě abstraktní prostorové informace poskytované v jiném prostorovém rámci (počítačový monitor). Studovali jsme, zda makaci vnímají tuto informaci jako „prostorovou“ či „neprostorovou“. Srovnávali jsme lidi a opice v podobném kognitivním testu, abychom zjistili, zda používají shodnou kognitivní strategii
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177532