Počet záznamů: 1

Generalized Zero Range Process as a Traffic Model

 1. 1.
  0332207 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fajfrová, Lucie
  Generalized Zero Range Process as a Traffic Model.
  [Zobecněný Zero range proces jako model toku dopravy.]
  ROBUST 2008. Praha: JČMF, 2009 - (Antoch, J.; Dohnal, G.), s. 73-80. ISBN 978-80-7015-004-7.
  [ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./. Pribylina (SK), 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0572; GA ČR GA201/06/1323; GA MŠk MEB020807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: zero range process * attractiveness * invariant measures
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/fajfrova-generalized zero range process as a traffic model.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/fajfrova-generalized zero range process as a traffic model.pdf

  In the paper, a model of conservative particle system, which generalises a well known zero range process, is studied. The generalisation consists in allowing jumps of more than one particle in one moment. We describe what this generalisation means in the context of modeling a traffic flow.

  Příspěvek je věnován konzervativnímu částicovému systému, který zobecňuje známý částicový systém zvaný Zero-range proces. V tomto zobecnění povolíme přeskok více než jedné částice v jednom kroku. Proces použijeme pro modelování dopravního toku, kde má takové zobecnění velmi dobrý význam.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177531