Počet záznamů: 1

Aluminium Lyman-beta satellite emission in non-Maxwellian dense laser produced plasmas

 1. 1.
  0332194 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rosmej, F.B. - Schott, R. - Galtier, E. - Angelo, P. - Renner, Oldřich - Khattak, F.Y. - Lisitsa, V.S. - Riley, D.
  Aluminium Lyman-beta satellite emission in non-Maxwellian dense laser produced plasmas.
  [Emise satelitů Al Lyman-β v nemaxwellovském hustém laserově produkovaném plazmatu.]
  High energy density physics. Roč. 5, č. 3 (2009), s. 191-195 ISSN 1574-1818
  GRANT EU: European Commission(XE) 506350 - LASERLAB-EUROPE
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: dielectronic satellite emission * suprathermal electrons * dense laser produced plasmas * atomic structure calculations * x-ray diagnostics
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  High-energy decay channels of the Al Lyman-β satellite have been observed in X-ray emission from highly ionized plasma jets. This provides new possibilities for space resolved analysis of high density plasmas. In contrast to standard diagnostic methods, parameter studies show that the bulk electron diagnostics is practically unaffected by suprathermal electrons.

  Vysokoenergetické rozpadové kanály satelitů Al Lyman-β byly identifikovány v emisi vysoce ionizovaných plazmových výtrysků. Tento jev otevírá nové možnosti pro prostorově rozlišenou analýzu vysokohustotního plazmatu. Parametrická studia ukazují, že na rozdíl od standardních diagnostických metod není objemová diagnostika elektronů ovlivněna elektrony supratermálními.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177518