Počet záznamů: 1

Právní jazyk a jeho styly z hlediska kvantitativního

 1. 1.
  0332169 - USP-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cvrček, František
  Právní jazyk a jeho styly z hlediska kvantitativního.
  [Legal language and its styles from the quantitative point of view.]
  Právník. Roč. 148, č. 5 (2009), s. 449-466 ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/0679
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: analysy of legal texts * theory of law * legal language
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Ze vzorku dat reprezentujících primární předpisy, sekundární předpisy a judikaturu nejvyšších soudů od roku 1993-2007 autor dochází k závěrům, že v rámci právního jazyka je oprávněné hovořit o jazyku primárních, sekundárních předpisů a jazyku judikátů.

  On the basis of a data sample representing primary and secondary regulations and judgements of Supreme Courts between 1993-2007, the author arrives at a conclusion that within the legal language it is justified to distinguish the language of primary and secondary regulations and the language of judgements.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177498