Počet záznamů: 1

Typification of Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt (Scrophulariaceae-Manuleae)

 1. 1.
  0332149 - BU-J 2010 RIV ZA eng J - Článek v odborném periodiku
  Kirschner, Jan
  Typification of Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt (Scrophulariaceae-Manuleae).
  [Typizace Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt (Scrophulariaceae-Manuleae).]
  South African Journal of Botany. Roč. 75, č. 3 (2009), s. 588-590 ISSN 0254-6299
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: F. W. Schmidt * herbarium PRC * nomenclature
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.080, rok: 2009

  The protologue of the name Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt, the type of the genus Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt, is analysed and compared with a specimen considered as a part of the original material of the name. The specimen is selected as the lectotype of Zaluzianskya villosa and supersedes the previously selected neotype. Taxonomic identity of the lectotype is discussed. Basic information about F. W. Schmidt, a leading personality in the early Czech botany, and his herbarium collection is given.

  Druh rodu Zaluzianskya F.W. Schmidt je analyzován a porovnán se vzorkem považovaným jako část originálního materiálu tohoto jména. Vzorek je vybrán jako Zaluzianskya villosa a nahrazen předtím vybraným neotypem. Taxonomická shodnost lectotypu je diskutována. Je předkládána základní informace o F. W. Schmidtovi, vedoucí osobě rané české botaniky a jeho herbářové kolekci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177479