Počet záznamů: 1

Erratum: Vascular epiphyte vegetation in rocky savannas of southeastern Brazil

 1. 1.
  0332122 - BU-J 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Alves, R. J. V. - Kolbek, Jiří - Becker, J.
  Erratum: Vascular epiphyte vegetation in rocky savannas of southeastern Brazil.
  [Erratum: Cévnatá epifytní vegetace ve skalnatých savanách jihovýchodní Brazílie.]
  Nordic Journal of Botany. Roč. 27, č. 4 (2009), s. 351-352 ISSN 0107-055X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: epiphytes * Brazil * rocky savannas
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.868, rok: 2009

  Table of 4 studied epiphytic communities from different locations in SE Brazil: 58 phytocoenological relevés.

  Tabulka čtyř studovaných epifytických společenstev z různých lokalit JV Brazílie: 58 fytocenologických snímků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177456