Počet záznamů: 1

Development and activity of Glomus intraradices as affected by co-existence with Glomus claroideum in one root system

 1. 1.
  0332087 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Janoušková, Martina - Seddas, P. - Mrnka, Libor - van Tuinen, D. - Dvořáčková, A. - Tollot, M. - Gianinazzi-Pearson, V. - Vosátka, Miroslav - Gollotte, A.
  Development and activity of Glomus intraradices as affected by co-existence with Glomus claroideum in one root system.
  [Jak je ovlivněn vývoj a aktivita Glomus intraradices koexistencí s Glomus claroideum v jednom kořenovém systému.]
  Mycorrhiza. Roč. 19, č. 6 (2009), s. 393-402 ISSN 0940-6360
  Grant CEP: GA MŠk 1M0571
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: arbuscular mycorrhiza * gene expression * intraradical mycelium
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.650, rok: 2009

  The coexistence of two arbuscular mycorrhiza fungal species, Glomus intraradices and G. claroideum, in the root systems of two plants was investigated in a greenhouse experiment. The two fungi closely coexisted in the root systems of both plants possibly through similar colonisation rates and competitivity. The expression of all the assayed G. intraradices genes was affected either by host plant or by co-inoculation with G. claroideum. The effects of both factors depended on the time of sampling, which underlines the importance of addressing this topic in time-course studies.

  Koexistence dvou druhů arbuskulárně mykorhizních hub, Glomus intraradices a G. claroideum, v kořenovém systému dvou druhů rostlin byla studována ve skleníkovém pokusu. Obě houby úzce koexistovaly v kořenovém systému obou rostlin, pravděpodobně díky podobné rychlosti rozvoje a kompetivitě. Exprese stanovených genů G. intraradices byla ovlivněna buď hostitelskou rostlinou nebo přítomností G. claroideum. Vliv obou faktorů závisel na době odběru, což ukazuje, že toto téma je třeba studovat s důrazem na časový průběh.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177434