Počet záznamů: 1

Diversity of subalpine and alpine vegetation of the eastern part of the Nízke Tatry Mts in Slovakia: major types and environmental gradients

 1. 1.
  0332084 - BU-J 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Sekulová, L. - Hájek, Michal
  Diversity of subalpine and alpine vegetation of the eastern part of the Nízke Tatry Mts in Slovakia: major types and environmental gradients.
  [Diverzita subalpinské a alpinské vegetace východní části Nízkých Tater: hlavní typy a gradienty prostředí.]
  Biologia. Roč. 64, č. 5 (2009), s. 908-918 ISSN 0006-3088
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: alpine vegetation * gradients * phytosociology
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  Paper describes the diversity of subalpine and alpine vegetation of the eastern part of the Nízke Tatry Mts in Slovakia and reveales major vegetation types and environmental gradients. The study confirmed (i) high role of bryophytes and lichens, (ii) diversification of plant communities with respect to exposition and (iii) context-dependence of ordinations.

  Článek popisuje diverzitu subalpinské a alpinské vegetace východní části Nízkých Tater a odhaluje hlavní vegetační typy a gradienty prostředí. Studie potvrdila (a) velkou roli mechů a lišejníků, (b) diverzifikaci společenstev podle expozice a (c) závislost ordinací na kontextu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177431