Počet záznamů: 1

Analysis of non-steady-state distribution functions for grain growth

 1. 1.
  0332077 - UFM-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Fischer, F. D. - Svoboda, Jiří - Gamsjäger, E.
  Analysis of non-steady-state distribution functions for grain growth.
  [Analýza nestacionárních distribučních funkcí při růstu zrn.]
  Philosophical Magazine. Roč. 89, č. 17 (2009), s. 1425-1438 ISSN 1478-6435
  Grant CEP: GA MŠk OC 163
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Grain growth * distribution function * non-steady growth
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 1.273, rok: 2009

  The paper deals with the simplest case of non-steady-state distribution functions with two parameters – the first one scaling the object radius, the second determining the shape of the distribution function.

  Článek se zabývá nejjednodušším případem nestacionárních distribučních funkcí se dvěma parametry - první normuje velikost objektů, druhý určuje tvar distribuční křivky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177426