Počet záznamů: 1

Souvislosti osobní pohody u českých vysokoškoláků

 1. 1.
  0332072 - PSU-E 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Šolcová, Iva - Kebza, V.
  Souvislosti osobní pohody u českých vysokoškoláků.
  [Circumstances of Czech university students’ well-being.]
  Psychológia zdravia v praxi. Bratislava: MAURO, 2009 - (Selko, D.), s. 95-104. ISBN 978-80-968092-5-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: well-being * values * self-concept * self-determining needs
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Studie předkládá zajímavé vztahy osobní pohody k (1) sebeurčujícím potřebám (kompetence, autonomie, vztahovost), (2) konformitě, bezpečí a benevolenci Schwartzova hodnotvého systému a k (3) nezávislosti sebepojetí na vztazích s druhými osobami ze sebevysvětlující škály. Faktor osobní pohody je nezávislý na faktoru občanských ctností i na faktoru společenské kariéry.

  The study presents some interesting links between well-being and self-determining needs (competency, autonomy, relatedness), conformity, safety and benevolence within the Schwartz value system, and independency from the self-construal scale. The factor of Well-Being is independent of the factor labeled Civic Virtues as well as the factor Social Career.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177422