Počet záznamů: 1

Alternativy židovského nacionalismu v první polovině 20. století: případ Bund

 1. 1.
  0332069 - OU-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zouplna, Jan
  Alternativy židovského nacionalismu v první polovině 20. století: případ Bund.
  [The alternatives of Jewish nationalism in the first half of the 20th century: The case of the Bund.]
  Nový Orient. Roč. 64, č. 3 (2009), s. 33-37 ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Jewish nationalism * Jewish history * Bund
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Přelom 19. a 20. století byl bohatý na vznik politických seskupení, která hodlala hájit zájmy Židů jako specifického „národa“. Ve dnech 29.–31. srpna 1897 byla v Basileji založena Sionistická organizace, později 7.–9. října téhož roku bylo ve Vilně (Vilniusu) ustaveno marxistického seskupení, které vešlo ve známost podle klíčového slova svého obšírného názvu jako Bund (Jednota) a o méně než jedno desetiletí poté následoval roku 1906 vznik dalších židovských autonomistických stran (S.E.R.P., Folkspartaj, Folksgrupe). Optikou lidové moudrosti by zásadní rozdíl mezi sionisty a bundisty šlo jednoduše vymezit teritoriem a jazykem. Bund preferoval vytvoření židovské národnostně-kulturní autonomie v zemích diaspory na rozdíl od sionistů, kteří upřednostňovali emigraci do Palestiny. Zároveň byl stoupencem rozvoje jidiš, zatímco sionisté dávali přednost renesanci hebrejštiny. Realita byla pochopitelně složitější.

  Jewish politics of the first half of the 20th century can hardly be reduced to the history of the Zionist movement. Various autonomy oriented groupings were obviously active as well, with the so-called “Bund” being one of the most prominent among them. Although the demand for Jewish national and cultural autonomy in the Diaspora, particularly in Eastern Europe, and the emphasis upon cultivation of the Yiddish culture could be seen as two characteristic features of the Bund, the very evolution of these notions attests to a rather more complex mosaic of the Bundist world outlook.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177420