Počet záznamů: 1

Vacancy-driven stress relaxation in layers

 1. 1.
  0332062 - UFM-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - Fischer, F. D.
  Vacancy-driven stress relaxation in layers.
  [Vakančním mechanismem hnaná relaxace napětí ve vrstvách.]
  Acta Materialia. Roč. 57, č. 16 (2009), s. 4649-4657 ISSN 1359-6454
  Grant CEP: GA MŠk OC 163
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Vacancies * Stress relaxation * Layer
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 3.760, rok: 2009

  The formation of a vacancy site fraction profile across the layer due to active sources and sinks and due to diffusion is studied, provoking a relaxation of the residual eigenstress state.

  Vytvoření profilu koncentrace vakancí napříč vrstvy aktivními zdroji a nory vakancí a difúzí vakancí způsobuje relaxaci vnitřních zbytkových napětí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177414