Počet záznamů: 1

Dějiny jihoslovanských zemí

 1. 1.
  0332054 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šesták, Miroslav - Tejchman, Miroslav - Havlíková, Lubomíra - Hladký, Ladislav - Pelikán, J.
  Dějiny jihoslovanských zemí.
  [History of South Slavonic Countries.]
  2. dopl. vyd. - Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 759 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-375-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510; CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: history * Balkan studies * Serbia * Croatia * Slovenia * Bosnia * Macedonia * Montenegro
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha podává přehled dějin národů a zemí bývalé Jugoslávie od příchodů Slovanů na Balkánský poloostrov v 6. století až do doby rozpadu společného jugoslávského státu v 90. letech 20. století. Monografie obsahuje množství obrazových příloh a map. Publikace poprvé vyšla v roce 1998. Druhé, rozšířené vydání knihy přináší aktualizovaný soupis nejdůležitějších prací o dějinách jihoslovanských národů a historii česko-jihoslovanských vztahů.

  The book presents an overview of the history of the races and countries of former Yugoslavia from the arrival of the Slavs on the Balkan Peninsula in the 6th century up to the breaking up of the collective state of Yugoslavia in the 1990s. The monograph contains a number of pictures and maps. This publication was first published in 1998. The second expanded edition of the book contains an updated list of the most important work on the history of South Slav races and the history of Czech-South Slav relations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177407