Počet záznamů: 1

Numerical simulation of the failure behavior of PE pressure pipes with additional loads

 1. 1.
  0332016 - UFM-A 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hutař, Pavel - Ševčík, Martin - Náhlík, Luboš - Mitev, I. - Frank, A. - Pinter, G.
  Numerical simulation of the failure behavior of PE pressure pipes with additional loads.
  [Numerická simulace porušování PE trubek pro různé druhy zatěžování.]
  67th Annual Technical Conference of the Society Of Plastics Engineers 2009 (ANTEC 2009). Chicago: Curran Associates, Inc, 2009, s. 1-8. ISBN 978-1-61567-327-8.
  [ANTEC 2009. Chicago (US), 22.06.2009-24.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: PE pipes * lifetime assessment * linear elastic fracture mechanics * numerical modeling
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Using linear elastic fracture mechanics concepts a simulation methodology for the assessment of internally pressurized pipe lifetimes was developed. The concept is based on the numerical calculation of stress intensity factors for pipes under different loading conditions and on using experimentally generated creep crack growth kinetics for lifetime calculations. Comparison of simulated lifetimes with experimental data from tests with internally pressurized pipes proved the principal applicability of the concept, but also identified major parameters affecting pipe lifetime.

  Na základě konceptů lomové mechaniky a numerických simulací byl vytvořen koncept pro odhad životnosti polymerních trubek. Porovnáním mezi experimentálními daty získanými přímo z tlakových zkoušek polymerní trubky a numerickým odhadem životnosti byla ověřena platnost navržené metodiky. Výhodou numerického modelování je nejenom významně nižší časová náročnost oproti klasickému odhadu životnosti, ale i možnost započítat různá přídavná zatížení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177378