Počet záznamů: 1

Numerical modeling of the polymer weld

 1. 1.
  0332008 - UFM-A 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hutař, Pavel - Ševčík, Martin - Knésl, Zdeněk - Nezbedová, E.
  Numerical modeling of the polymer weld.
  [Numerické modelováni polymerního svaru.]
  Tagungsband 12 Problemseminar. Merseburg: Polymer service GmbH, 2009, s. 210-214.
  [Tagung problemseminar /12./ : Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Merseburg (DE), 24.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GC101/09/J027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: functionally graded material * crack * strip model * polymer weld
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Based on experimental data, the change of mechanical properties (especially of Young modulus) for weld-joint is estimated and than implemented to the structure corresponding to numerical model of the weld. Weld-joint is modelled as an area of graded elastic material and calculations are performed by finite element method. The interaction between crack and the weld-joint will be focused mainly on two, from the practical point of view, important cases: crack propagating in the middle of the weld and the crack propagating perpendicularly to the weld.

  Na základě experimentálních dat je určena změna mechanických vlastností (specielně modulu pružnosti) pro polymerní svar a poté implementována do odpovídající struktury za účelem numerické simulace svaru. Polymerní svar je modelovaný jako elastický gradientní materiál a simulace jsou provedeny metodou konečných prvků. Interakce mezi trhlinou a svarovým spojem je zaměřena na dva základní případy - trhlina prochází podél svaru a trhlina prochází napříč svarem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177372