Počet záznamů: 1

Contribution to Analysis of Induction Machine with Two Three-Phase Stator Windings

 1. 1.
  0331960 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Schreier, Luděk - Bendl, Jiří - Chomát, Miroslav - Skalka, Miroslav
  Contribution to Analysis of Induction Machine with Two Three-Phase Stator Windings.
  [Příspěvek k analýze asynchronního stroje se dvěma třífázovými statorovými vinutími.]
  International Conference Low Voltage Electrical Machines. Brno: Brno University of Technology, 2009, s. 14-17. ISBN 978-80-214-3975-7.
  [International Conference Low Voltage Electrical Machines. Brno (CZ), 02.11.2009-03.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA102/08/0424
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction machine * stator winding * space vector
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  This paper analyses situation in induction machines with two three-phase windings on the stator fed by two totally independent voltage sources. To analyze the situation in these machines, the method of space vectors has been used. The paper shows a mathematic description of such a machine based on a system of differential equations. The waveforms of currents and torque of the machine for various time shifts of voltages of both the feeding sources are shown. The results of the simulation show the necessity to exactly maintain the optimal time shift of both the voltages.

  Tato práce analyzuje situaci v indukčních strojích se dvěma třífázovými statorovými vinutími napájenými ze dvou nezávislých zdrojů. Pro analýzu situace v těchto strojích byla použita metoda prostorových vektorů. Práce uvádí matematický popis stroje, který je založen na soustavě diferenciálních rovnic. Jsou ukázány průběhy proudů a momentu stroje pro různé časové posuny napětí obou napájecích zdrojů. Z výsledku simulace vyplývá nutnost přesně zachovat časový posun obou napětí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177334