Počet záznamů: 1

Neutron and photon activation analyses in geochemical characterization of sediment profiles at the Jurassic-Cretaceous boundary

 1. 1.
  0331945 - UJF-V 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Mizera, Jiří - Řanda, Zdeněk
  Neutron and photon activation analyses in geochemical characterization of sediment profiles at the Jurassic-Cretaceous boundary.
  [Neutronová a fotonová aktivační analýza při geochemické charakterizaci sedimentárních profilů na rozhraní jura-křída.]
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 282, č. 1 (2009), s. 53-57 ISSN 0236-5731.
  [MARC VIII (8th International Conference on Methods and Applications of Radionalytical Chemistry). Kailua-Kona, Hawai, 05.04.2009-10.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Jurassic-Cretaceous boundary * Brodno section * Neutron activation analysis
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.631, rok: 2009

  As a part of a project aimed at precise correlation of the Jurassic-Cretaceous (J/K) boundary interval in the Tethyan and Boreal realms, neutron and photon activation analyses were employed in geochemical characterization of limestone samples from the Brodno section, Slovakia, which offers a record of hemipelagic marine sediments around the J/K boundary in the Tethyan realm. Nickel and antimony anomalies exceeding almost twenty times the levels in neighboring beds were found near the beds assigned recently to the J/K boundary. Elucidation of their origin (volcanism, isochronous meteoritic impact, concentrating in, e.g., sulfides) requires further investigation.

  Neutronová a fotonová aktivační analýza byly použity ke geochemické charakterizaci vzorků vápencového profilu v Brodnu (Slovensko), který je tvořen hemipalegickými mořskými sedimenty deponovanými na rozhraní jury a křídy v tethydní oblasti. V blízkosti vrstev považovaných podle posledních studiíí za rozhraní jura-křída byly zjištěny anomální obsahy niklu a antimonu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005534