Počet záznamů: 1

Měly větrné mlýny dostatečný potenciál větru?

 1. 1.
  0331933 - UFA-U 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štekl, Josef - Chládová, Zuzana
  Měly větrné mlýny dostatečný potenciál větru?.
  [Were windmills in the Czech lands situated at sites with sufficient wind potential?.]
  Meteorologické zprávy. Roč. 62, - (2009), s. 29-32 ISSN 0026-1173
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: windmill * Czech lands * boundary layer models * wind potential
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Hodnocením úrovně větrného potenciálu v polohách dochovaných objektů větrných mlýnů (celkem 66) pomocí tří numerických modelů mezní vrstvy atmosféry bylo zjištěno, že přibližně 85 % větrných mlýnů bylo postaveno v dobrých, několik z nich i v mimořádně dobrých pozicích z hlediska větrného potenciálu. Hodnocení bylo provedeno na základě dvou kritérií: 1) průměrná roční rychlost větru v lokalitě a 2) porovnání průměrné rychlosti větru v pozici mlýnu vůči okolí.

  Wind potential at 66 historical positions of windmills was analysed using outputs of three numerical models of boundary layer. Approximately 85 % of analysed windmills were situated at suitable sites with respect to wind potential, several at excellent sites. In order to evaluate the suitability of individual locations, two different criteria were employed: 1) mean annual wind speed at the site and 2) deviation of mean wind speed at the position of windmill comparing to its surroundings
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177316