Počet záznamů: 1

The House at the Stone Bell: Royal representation in early-fourteenth-century Prague

 1. 1.
  0331897 - UDU-I 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Benešovská, Klára
  The House at the Stone Bell: Royal representation in early-fourteenth-century Prague.
  [Dům U kamenného zvonu. Královská reprezentace na počátku 14. století.]
  Prague and Bohemia. Medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe. London: British Archaeological Association and Maney Publishing, 2009 - (Opačić, Z.), s. 48-63. British Archaeological Association Conference Transactions, 32. ISBN 978-1-906540-58-6.
  [Medieval art and architecture in Prague and Bohemia. Praha (CZ), 07.07.2006-12.07.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Gothic architecture * Prague * House at the Stone Bell
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  House at the Stone Bell (plot no. 605/I) in Prague's Old Town Square is the last remaining part of the resplendent town residence from the early 14th century. The patron of this residence was manifestly the king of Bohemia and the symbol of the house – the stone bell on its corner – connects the decoration of the façade with John of Luxembourg's conquest of the occupied Prague in December of 1310 and the accession of the Luxembourgs to the Bohemian throne, but the style of his architecture and sculpture is related to the court art of the last Přemyslids, in particular to its final flourishing in the years after the coronation in 1297 of Wenceslas II (1278–1305).

  Dům U kamenného zvonu (605/I) na Staroměstském náměstí v Praze je pozůstatkem někdejší honosné městské rezidence, která na počátku 14. století zabírala celý dnešní blok mezi palácem Golz-Kinsky (N. 606/I) a Týnskou uličkou po jižní a severní straně. Domovní znamení (kamenný zvon na nároží) spojuje náročnou sochařskou výzdobu fasády s dobytím okupované Prahy vojskem Jana Lucemburského v prosinci 1310 a nástupem Lucemburků na český trůn. Slohově a typologicky však výzdoba navazuje na dvorské umění Václava II.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177291