Počet záznamů: 1

Seeding of polymer substrates for nanocrystalline diamond film growth

 1. 1.
  0331886 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kromka, Alexander - Babchenko, Oleg - Kozak, Halyna - Hruška, Karel - Rezek, Bohuslav - Ledinský, Martin - Potměšil, Jiří - Michalka, M. - Vaněček, Milan
  Seeding of polymer substrates for nanocrystalline diamond film growth.
  [Zárodkování polymreních substrátů pro růst nanokrystalických vrstev.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 5-8 (2009), s. 734-739 ISSN 0925-9635
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100701; GA AV ČR KAN400100652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanocrystalline diamond films * chemical vapor deposition * polymer * sscanning electron spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  Nanocrystalline diamond (NCD) thin films and structures are grown by microwave plasma CVD technique on SiO2/Si substrates patterned by polymer. The substrates are seeded by ultra dispersed diamond (UDD) nanoparticles in polymer, by spin coating of UDD drop and by ultrasonic treatment in solution of UDD.

  Vrstvy nanokrystalického diamantu a jejich struktury jsou deponovány v mikrovlnném plazmatu CVD technikou na Si/SiO2 substrátech strukturovaných polymerem. Substráty byli zárodkováni ultra-disperzným diamantovým práškem (UDD) v polymeru, nanášením UDD odstredivkou, nebo ultrazvukem v roztoku UDD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177282