Počet záznamů: 1

Electron paramagnetic resonance and Mössbauer study of antiferromagnetic K.sub.3./sub.Cu.sub.3./sub.Fe.sub.2./sub.F.sub.15./sub..

 1. 1.
  0331881 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Blinc, R. - Tavčar, G. - Žemva, B. - Goreshnik, E. - Hanžel, D. - Cevc, P. - Potočnik, A. - Laguta, Valentyn - Trontelj, Z. - Jagličič, Z. - Scott, J.F.
  Electron paramagnetic resonance and Mössbauer study of antiferromagnetic K3Cu3Fe2F15.
  [Studium antiferomagnetického K3Cu3Fe2F15 metodami elektronové paramagnetické resonance a Mössbauerovy spektroskopie.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 106, č. 2 (2009), 023924/1-023924/4 ISSN 0021-8979
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: EPR * multiferroic * ferroelectric * AFM
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  he electron paramagnetic resonance spectra of K3Cu3Fe2F15 show an AFM behaviour below 85 K. The Mossbauer spectra consist of two manetic sextets and one quadrupole douplet. The data suggest that K3Cu3Fe2F15 consists from regions with local AFM order and regions without AFM order, e.g., for exsmple, grain boundaries.

  Spektra elektronové paramagnetické resonance K3Cu3Fe2F15 vykazují AFM vlastnosti při teplotách pod 85 K současně Mössbauerova spektra se sestávají ze dvou magnetických sextetů a jednoho kvadrupólového dubletu. Obě tato fakta svědčí o tom, že K3Cu3Fe2F15 je složen z oblastí s lokálním AFM uspořádáním a z oblastí bez AFM uspořádání, např. na hranicích zrn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177279