Počet záznamů: 1

Regionalisation of chemical variability in European mountain lakes

 1. 1.
  0331870 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Camarero, L. - Rogora, M. - Mosello, R. - Anderson, N. J. - Barbieri, A. - Botev, I. - Kernan, M. - Kopáček, Jiří - Korhola, A. - Lotter, A. F. - Muri, G. - Postolache, C. - Stuchlík, E. - Thies, H. - Wright, R. F.
  Regionalisation of chemical variability in European mountain lakes.
  [Variabilita chemismu evropských horských jezer, regionální posouzení.]
  Freshwater Biology. Roč. 54, č. 12 (2009), s. 2452-2469 ISSN 0046-5070
  Grant ostatní:EU(CZ) EMERGE EVK1-CT-1999-00032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: chemical classification * lakewater chemistry * mountain lakes
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.861, rok: 2009

  We carried out a coordinated survey of mountain lakes covering the main ranges across Europe (including Greenland), sampling 379 lakes above the local tree line in 2000. The objectives were to identify the main sources of chemical variability in mountain lakes and develop tools to extrapolate our results to regional lake populations. The most remarkable result was an inverse relationship a between DOC and nitrate concentrations. The concentration of nitrate is determined by both atmospheric N deposition and the processing capacity of the catchments (i.e. N uptake by plants and soil microbes). The inverse relationship between DOC and nitrate concentrations in lakes might be the result either of independent processes active in the catchment soils and acting in an opposite sense, or a direct interaction, e.g. limitation of denitrification by DOC availability.

  Analýza chemismu 379 horských jezer ležících nad hranicí lesa v řadě evropských pohoří včetně Grónska byla uskutečněna v roce 2000. Cílem bylo identifikovat hlavní zdroje variability chemického složení vody a vytvořit model umožňující extrapolaci získaných výsledků pro ostatní jezera jednotlivých jezerních oblastí. Nejdůležitějším výsledkem byl inverzní vztah mezi koncentrací rozpuštěného organického uhlíku a dusičnany. Koncentrace dusičnanů v jezerech je určována atmosférickou depozicí N a schopností povodí N zadržovat (např. příjem rostlinami a půdními mikroorganismy). Inverzní vztah organického uhlíku a dusičnanů v jezerech může být výsledkem buď na sobě nezávislých procesů v povodí nebo přímé interakce (např. limitace denitrifikace dostupností organického uhlíku).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177271