Počet záznamů: 1

Noisy breathers and temperature-dependent luminescence decay

 1. 1.
  0331821 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mihóková, Eva - Schulman, L. S.
  Noisy breathers and temperature-dependent luminescence decay.
  [Zašuměné breathery a teplotně závislé dohasínání luminiscence.]
  Journal of Luminescence. Roč. 129, č. 12 (2009), s. 1878-1881 ISSN 0022-2313
  Grant CEP: GA MŠk ME 903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: discrete breathers * luminescence * noise
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  Discrete breathers created in the immediate neighborhood of an impurity were introduced to explain an experimentally observed decay anomaly of the slow emission component in doped alkali halides. We study the effect of temperature on these breathers to find a correlation with the corresponding dependence of the anomaly as seen in experiments.

  Experimentálně pozorovaná anomálie dohasínání pomalé komponenty luminiscence v dopoaných alkalických halogenidech byla vysvětlena pomocí diskrétních breatherů vznikajících v bezprostřední blízkosti příměsi. Studujeme vliv teploty na tyto breathery, s cílem nalezení korelace s příslušnou teplotní závislostí anomálie pozorované v experimentu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177234