Počet záznamů: 1

Dynamic contact problem for a viscoelastic full von Kármán system

 1. 1.
  0331804 - MU-W 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bock, I. - Jarušek, Jiří
  Dynamic contact problem for a viscoelastic full von Kármán system.
  [Dynamický kontaktní problém pro viscoelastický úplný von Kármánův systém.]
  Proceedings of the 7th workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2009, s. 3-8.
  [7th workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control. Bratislava (SK), 14.09.2009-19.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100750802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: full von Karman system * unilateral contact condition * existence of solutions * penalization of contact condition * limit porocess
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  The existence of solutions is proved for a full system of dynamic von Kármán equations expressing vibrations of a geometrically nonlinear viscoelastic plate, whose viscosity has the character of a short memory. The in-plane acceleration terms are taken into account. The boundary contact conditions for plane displacements and the contact with the rigid foundation are considered.

  Existence řešení se dokázala pro úplný systém dynamických Kármánových rovnic vyjadřující pohyb geometricky nelineární desky, jejíž viskozita má charakter krátké paměti. Zahrnulo se zrychlení desky. Uvažuje se kontakt na hranici i kontakt s pevným pdložím.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177224