Počet záznamů: 1

Illumination Invariant and Rotational Insensitive Textural Representation

 1. 1.
  0331794 - UTIA-B 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vácha, Pavel - Haindl, Michal
  Illumination Invariant and Rotational Insensitive Textural Representation.
  [Reprezentace textur invariantní k osvětlení a rotaci.]
  Proceedings of the 16th International Conference on Image Processing, ICIP 2009. Los Alamitos: IEEE, 2009, s. 1333-1336. ISBN 978-1-4244-5655-0. ISSN 1522-4880.
  [ICIP 2009. Cairo (EG), 07.11.2009-11.11.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/08/0593
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2C06019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Illumination Invariants, * Rotational Invariant * BTF texture * image retrieval
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/vacha-illumination invariant and rotational insensitive textural representation.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/vacha-illumination invariant and rotational insensitive textural representation.pdf

  We propose an illumination invariant and rotation insensitive texture representation based on a Markovian textural model. A texture is aligned with its dominant orientation and textural features are derived from fast analytical estimates of Markovian statistics. We do not require any knowledge of illumination direction or spectrum. This makes our method suitable for computer analysis of real scenes, where appearance of materials depends on their orientation towards the illumination source. Our method is tested on the most realistic visual representation of natural materials - the bidirectional texture function (BTF), using data from the CUReT database, where it outperforms the alternative leading illumination invariant Local Binary Patterns (LBP) and texton MR8 methods, respectively.

  Navrhujeme texturní reprezentaci invariantní ke změně osvětlení a k rotaci založenou na markovském texturním modelu. Textura je orientována podle své nalezené dominantní orientace a texturní příznaky jsou odvozené od analytických odhadů markovských statistik. Není nutná žádná znalost směru osvětlení ani spektra. Proto je metoda vhodná pro počítačovou analýzu reálných scén, kde vzhled materiálů závisí na jejich orientaci vzhledem ke zdroji osvětlení. Metoda je testována na nejlepší současné reprezentaci vizuálních vlastností přírodních materiálů – dvousměrné texturní funkci (BTF), na datech z CUReT databáze, kde předčí nejlepší alternativní iluminační invarianty - metody Local Binary Patterns (LBP) a texton MR8.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177217