Počet záznamů: 1

Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). Rokle. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum

 1. 1.
  0331767 - UGN-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kirchner, Karel - Kuča, M.
  Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). Rokle. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum.
  [Brno (cad. Bystrc, Brno-město Dist.) Rokle. Neolithic. Isolated find. Surface survey.]
  Přehled výzkumů. Roč. 50, 1-2 (2009), s. 253-254 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA205/06/1024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Brno Reservoir * neolithic * surface survey
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Na lokalitě Rokle u Brněnské přehrady byl nalezen ojedinělý artefakt ze silicitu glacigenních sedimentů. Pravděpodobně může souviset s nedalekým neolitickým dolováním amfibolitických dioritů v oblasti Rokle.

  An isolated stone artifact was found in Rokle near Brněnská přehrada Reservoir. This artifact made from erratic flint can have a connection with Neolithic mining of the amphibole diorite (site Rokle).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177198