Počet záznamů: 1

Heat capacity studies of magnetic phase transition in sodium-rich Na.sub.x./sub.CoO.sub.2./sub. (0.73 < x< 0.87)

 1. 1.
  0331764 - FZU-D 2012 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Baran, A. - Botko, M. - Zorkovská, A. - Kajňáková, M. - Šebek, Josef - Šantavá, Eva - Peng, J.P. - Lin, C. T. - Feher, A.
  Heat capacity studies of magnetic phase transition in sodium-rich NaxCoO2 (0.73 < x< 0.87).
  [Měrné teplo magnetického fázového přechodu v NaxCoO2(0.73 < x< 0.87).]
  Low Temperature Physics. Roč. 35, č. 10 (2009), s. 807-809 ISSN 1063-777X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: cobaltates * specific heat * magnetic phase transition * A-type antiferromagnetism
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.662, rok: 2009

  A sharp lambda type anomaly in the specific heat of high-quality single-crystals of NaxCoO2 (x = 0.73, 0.76, 0.77, 0.78 and 0.87) in magnetic field up to 10 T was observed only for x = 0.76 at temperature 21.8 K. Influence of the magnetic field applied perpendicularly and parallel to the CoO2 layers indirectly supports the idea of A-type antiferromagnetic ordering in studied systems.

  Ostrá anomalie měrného tepla vysoce kvalitních monokrystalů NaxCoO2 (x = 0.73, 0.76, 0.77, 0.78 and 0.87) v magnetických polích do 10 T byla pozorována pouze pro x = 0.76 při teplotě 21.8 K. Vliv magnetického pole aplikovaného kolmo a paralelně k rovinám CoO2 nepřímo podporuje ideu antiferromagnetického uspořádání A-typu v těchto systémech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177195