Počet záznamů: 1  

WO.sub.3./sub.-doped zinc borophosphate glasses

 1. 1. 0331754 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šubčík, J. - Koudelka, L. - Mošner, P. - Gregora, Ivan - Montagne, L. - Revel, B.
  WO3-doped zinc borophosphate glasses.
  [Zinko-borofosfátová skla legovaná WO3.]
  European Journal of Glass Science and Techology. Part B. Physics and Chemistry of Glasses. Roč. 50, č. 4 (2009), 243-248 ISSN 1753-3562
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: tungstate zinc borophosphate glasses * Raman spectroscopy * temperature * NMR
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.553, rok: 2009

  The effect of WO3 on the properties and structure of zinc borophosphate glasses was investigated. Homogeneous glasses of the composition (100−x)[0·5ZnO.0·1B2O3.0·4P2O5].xWO3 were obtained within the concentration range of x=0–40 mol% WO3, whereas glasses with x=45 and 50 contain microinclusions of β-WO3. The structure of the glasses was studied by Raman and infrared spectroscopy, combined with 31P and 11B MAS NMR spectroscopy. Raman spectra identify vibrations of WO6 and W–O–W bonds, respectively. Compositional changes in the 11B MAS NMR spectra reveal a partial conversion of BO4 to BO3 units with increasing WO3 content, and the replacement of B–O–P bridges by B–O–W bridges.

  Byl studován vliv WO3 na vlastnosti a strukturu zinko-borofosfátových skel. Homogenní skla o složení(100−x)[0·5ZnO.0·1B2O3.0·4P2O5].xWO3 byla připravena v oboru koncentrací x=0–40 mol% WO3, kdežto skla s x=45 a 50 obsahují mikroinkluze β-WO3. struktura skel byla zkoumána Ramanovou a infračervenou spektrosckopií, v kombinaci s 31P a 11B MAS NMR. Ramanova spektra identifikují vibrace WO6 a W-O-W vazeb. 11B MAS NMR spektra odhalují částečnou konverzi BO4 na BO3 jednotek s rostoucím obsahem WO3 content, a nahrazení B–O–P můstků B–O–W můstky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177187