Počet záznamů: 1

Phase transition control, melt growth of (Gd,RE)F.sub.3./sub. single crystal and their luminescent properties

 1. 1.
  0331732 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Yoshikawa, A. - Jouini, A. - Kamada, K. - Boulon, G. - Nikl, Martin - Saito, F.
  Phase transition control, melt growth of (Gd,RE)F3 single crystal and their luminescent properties.
  [Řízení fázového přechodu, růst monokrystalů (Gd,RE)F3 a jejich luminiscenční vlastnosti.]
  Journal of Luminescence. Roč. 129, č. 12 (2009), s. 1646-1650 ISSN 0022-2313
  Grant CEP: GA AV ČR KAN300100802; GA MŠk ME 953
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: phase transition * growth from melt * fluoride * luminescent materials
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  Rare-earth sesquifluorides with no absorption in visible spectral region,such as LaF3, GdF3, LuF3, YF3, ScF3, are the topic of intense study as a host for luminescence materials. Ce3+ and Yb3+ luminescence was studied in the GdF3–YF3 system single crystals prepared by the micro pulling-down method.

  Sesquifluoridy vzácných zemin neabsorbující záření ve viditelné oblasti spektra jako LaF3, GdF3, LuF3, YF3, ScF3 jsou předmětem intensivního studia jako matrice pro luminiscenční materiály. Ce3+ a Yb3+ luminiscence byla studována ve směsných monokrystalech GdF3-YF3 připravených metodou „micropulling-down“.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177170