Počet záznamů: 1

Effect of reducing sintering atmosphere on Ce-doped sol–gel silica glasses.

 1. 1.
  0331728 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Fasoli, M. - Vedda, A. - Lauria, A. - Moretti, F. - Rizzelli, E. - Chiodini, N. - Meinardi, F. - Nikl, Martin
  Effect of reducing sintering atmosphere on Ce-doped sol–gel silica glasses.
  [Efekt redukční sinterizační atmosféry na Ce-dopovaná skla připravovaná metodou sol-gel.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 18-21 (2009), s. 1140-1144 ISSN 0022-3093
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: TEM/STEM * luminescence * optical spectroscopy * Raman spectroscopy * silica
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  The effect of sintering atmosphere on the optical and structural properties of Cerium doped sol–gel silica was investigated. Optical absorption measurements evidenced that in oxidizing conditions Cerium is preferably incorporated inside the silica matrix as Ce4+ while the trivalent state is favoured by reducing conditions. Transmission electron microscopy images show rare-earth clusters formation whose nature was investigated by means of Raman, EDS and microdiffraction measurements.

  Byl studován efekt sinterizační atmosféry na optické a strukturální vlastnosti Ce-dopovaných křemenných skel připravených metodou sol-gel. Optcká absorpce ukazuje, že v oxidačních podmínkách se cer preferenčně zabudovává v nábojovém stavu 4+ zatímco stav 3+ je favorizovám v redukčních podmínkách. Transmisní elektronová mikroskopie ukazuje na formování klastrů z iontů vzácných zemin, jejichž podstata byla studována s pomocí ramanovských, EDS a mikrodifrakčních měření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177167