Počet záznamů: 1

Towards optical-quality nanocrystalline diamond with reduced non-diamond content

 1. 1.
  0331725 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Remeš, Zdeněk - Kromka, Alexander - Vaněček, Milan
  Towards optical-quality nanocrystalline diamond with reduced non-diamond content.
  [Nanokrystalický diamant s redukovaným nediamantovým obsahem.]
  Physica Status Solidi. A. Roč. 206, č. 9 (2009), s. 2004-2008 ISSN 1862-6300
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA ČR GA202/09/0417
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanodiamond * spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.228, rok: 2009

  The non-diamond content was reduced by several orders of magnitude by depositing NCD on the carefully selected UV-grade fused silica substrates under the optimized growth conditions followed by the post- deposition chemical etching and cleaning.

  Nediamantový obsah byl snížen o několik řádů deposicí NCD na vybraných UV podložkách při optimalizovaných podmínkách nasledovaný chemickým leptáním a čištěním.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177165