Počet záznamů: 1

Magnetic properties of metallic impurities with strongly correlated electrons

 1. 1.
  0331722 - FZU-D 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Janiš, Václav - Ringel, Matouš
  Magnetic properties of metallic impurities with strongly correlated electrons.
  [Magnetické vlastnosti kovových příměsí se silně korelovanými elektrony.]
  Acta Physica Polonica. A. Roč. 115, č. 1 (2009), s. 30-35 ISSN 0587-4246
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0644
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: Anderson impurity * strong electron correlations * spin-polarized solution * three-channel parquet equations * magnetic field
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 0.433, rok: 2009
  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/ABSTR/115/a115-1-5.html

  We studied the effect of a magnetic field on the Kondo asymptotics in the single-impurity Anderson model. Inclusion of a spin polarized solution demands an extension of the existing approximate parquet scheme so that both singlet and triplet multiple scatterings are treated on the same footing. We derived a workable scheme leading to a set of coupled self-consistent equations for the singlet and triplet vertices. We used this approximation to calculate the behavior of the spectral function in the strong-coupling regime in an applied magnetic field.

  V článku jsme studovali vliv magnetického poole na chování jednopříměsového Andersonova modelu v limitě silné elektronové korelace. Zahrnutí spinově polarizovaného řešení vyžaduje modifikaci existujícího poarketového přiblížení tak, aby jak singletní tak tripletní násobné rozptyly byly zahrnuty stejným způsobem. Odvodili jsme potřebné rošíření parketového přiblížení vedoucí na systém selfkonsistentních vázaných rovnic pro singletní a tripletní vrcholové funkce. Použili jsme toto přiblížení pro určení chování spektrální funkce v limitě silné elektronové korelace v přítomnosti vnějšího magnetického pole.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177163